Ledenvergadering en seminar najaar

Op donderdag 8 december jl. is de NOREA ledenvergadering (ALV) gehouden, voorafgegaan door een vaktechnisch seminar 'de CxO (Continuous) in Control met Visual Enterprise Architecture'.

De presentatie van het seminar, verzorgd door Mark Paauwe en Albert Kisjes RE RA, is hier te raadplegen/downloaden. Voor aanvullende informatie over de Dragon Methode voor Visual Enterprise Architectuur zie de Dragon-website. Daarnaast is een presentatie verzorgd van de Werkgroep Normen voor de inrichting van ICT-infrastructuur waarin een preview werd gegeven op het Studierapport dat binnenkort door de Werkgroep zal worden gepubliceerd.

Ledenvergadering

De ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van ir. T.E. (Tijs) Wolffenbuttel RE CIA CISA, hoofd IT-audit SNS-Reaal, als nieuw bestuurslid. 

Voorzitter Ard Niesen gaf een korte status-update van de besprekingen over samenwerking en fusie met ISACA.nl. Deze besprekingen verlopen constructief en in goede harmonie. Toch is er nog geen afgerond plan omdat enkele ingewikkelde vraagstukken opgelost moeten worden. Met name de ongelijksoortige structuur van beide verenigingen (ISACA is onderdeel van een wereldwijde organisatie) vormt een complicerende factor. In antwoord op vragen is een ledenraadpleging toegezegd, die begin 2012 zal plaatsvinden. Bovendien streeft het bestuur er naar om in de juni-vergadering van 2012 een uitgewerkt voorstel aan de leden voor te leggen, waarover in december de formele besluitvorming kan plaatsvinden. Een eventuele fusie zou dan met ingang van 2013 gerealiseerd kunnen worden.

De ledenvergadering heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2012, waarbij de contributietarieven ongewijzigd blijven ten opzichte van 2011. Zie de Powerpoint-presentatie over de prognose 2011, begroting en vaktechnische agenda 2012.