Mailing Kwaliteitsonderzoek

In de maand maart ontvangen alle IT-auditorganisaties een brief met een vragenformulier over het kwaliteitsonderzoek. Het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) vraagt daarin naar de aard van de audit-opdrachten die in 2011 zijn uitgevoerd. Tevens wordt vastgesteld of de betreffende organisatie danwel praktijk valt onder het kwaliteitstoezicht van aanverwante organisaties als IIA, NIVRA/NBA of KOA (rijksoverheid).

Het formulier moet voor 1 april a.s. door de 'eindverantwoordelijke RE' ingevuld en ondertekend aan NOREA retour worden gezonden, ook als géén van de antwoordcategorieën van toepassing is. Met de '(eind)verantwoordelijke RE' wordt door het College Kwaliteitsonderzoek bedoeld: de RE die (eventueel in overleg met het management of bevoegd gezag) bevoegd is om namens de betreffende organisatie te verklaren of/en welke soorten audit-opdrachten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Op basis van deze informatie wordt de vervolgplanning voor de uitvoering van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld. Organisaties kunnen zich voorbereiden door middel van een self-assessment. Deze vragenlijst is bedoeld als een eerste orientatie op de mogelijke aandachtspunten. Mogelijk zijn niet alle aspecten relevant voor uw organisatie. De self-assessment hoeft niet te worden opgestuurd aan NOREA maar is (dus) bedoeld als een eerste zelf-onderzoek.

Op de website is alle informatie en documentatie te vinden.