Publicatie Studie Adviesdiensten

Door een NOREA-werkgroep is een studierapport gepubliceerd over de adviesfunctie van IT-auditors.

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om een overzicht te geven van het fenomeen ‘Adviesdiensten' en te onderzoeken of en hoe adviesdiensten -ter bevordering van de kwaliteit- eventueel zouden kunnen worden gereglementeerd binnen de kaders van de NOREA-regelgeving.

Naast een adequate beschrijving van het generieke adviesproces bevat het studierapport een overzichtelijke Taxonomie van Adviesvormen en worden kwaliteitsaspecten van adviesdiensten onderscheiden.

Deze Studie is tot stand gebracht door de Werkgroep Adviesdiensten, ingesteld door de Commissie Vaktechniek, en wordt door het NOREA-bestuur in uw belangstelling aanbevolen.