Inschrijving in het Register van gekwalificeerde IT-auditors (RE's)

Een aanvraag tot inschrijving wordt beoordeeld door de Commissie van Toelating. Nieuwe inschrijvingen worden als onderdeel van de procedure gepubliceerd via de NOREA-website en in 'de IT-Auditor'. De procedure en de criteria zijn vastgesteld in het Reglement van Toelating. Samengevat dient de kandidaat-aanvrager te voldoen aan de volgende eisen:

  • afgestudeerd aan een erkende post-academische opleiding EDP/IT-auditing (blijkens een diploma);
  • drie jaar relevante werkervaring;
  • onbesproken gedrag.

Relevante werkervaring

Op het inschijfformulier wordt gevraagd naar uw werkervaring. Tevens wordt gevraagd om deze uitvoerig in een bijlage te beschrijven. De bijlage moet per pagina worden ondertekend door een Register EDP-auditor (RE). Daarnaast moeten op het inschrijfformulier ook referenten (eveneens RE's ) worden vermeld. 

Verklaring omtrent het gedrag

Eén van de vereisten bij inschrijving in het RE-register is het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring mag niet ouder dan een half jaar zijn.

De verklaring kan worden aangevraagd bij de afdeling Bevolking van de gemeente waarin men woonachtig is en kost ca € 30,-. Op basis van de criteria en voorschriften van de Wet justitiële gegevens wordt de aanvraag beoordeeld en de verklaring afgegeven door het Ministerie van Justitie. Deze procedure kan ekele weken duren.

Namens de minister wordt verklaard "dat gelet op het risico waarvoor de samenleving in verband met het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en na afweging van het belang van betrokkene, niet is gebleken van bezwaren tegen betrokkene". Op deze verklaring zijn ook de persoonsgegevens afgedrukt uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Daarom is een 'uittreksel bevolkingsregister' voor de inschrijving niet langer noodzakelijk.

Door de NOREA dient een deel van het aanvraagformulier voor de verklaring omtrent het gedrag te worden ingevuld. U kunt het formulier downloaden via deze link.