Erkende opleidingen


Erkende opleidingen zijn opleidingen die kwalificeren voor inschrijving in het RE-register. Ze voldoen daarmee aan de eindtermen die door de NOREA in overleg met de opleidingen zijn vastgesteld. Periodiek vindt een evaluatie plaats in het kader van het toezicht op de opleidingen. De normen en regels voor erkenning zijn vastgesteld in het Reglement van Toelating.