Leden

NOREA kent drie soorten lidmaatschap:

  • Registerleden zijn ingeschreven in het register van IT-auditors, d.w.z. dat ze op grond van hun formele beroepskwalificatie ten aanzien van de informatietechnologie in een bedrijf of organisatie een oordeel of advies mogen geven. Ze zijn in dat verband gebonden aan de gedrags- en beroepsregels en onderworpen aan tuchtrecht. Voor de inschrijving geldt een speciale procedure en een bijbehorend aanvraagformulier. Het inschrijfgeld voor een RE bedraagt € 100,- en de jaarlijkse contributie bedraagt € 350,-

  • Aspirant-leden zijn nog in opleiding of beschikken nog over onvoldoende werkervaring in de IT-auditpraktijk. Tot ze aan de formele eisen voldoen voor inschrijving in het register kunnen ze echter wel deelnemen aan de activiteiten van de beroepsorganisatie. Aanmelding als aspirant-lid kan door middel van dit formulier. De jaarlijkse contributie voor aspirant-leden is € 110,-

  • Geassocieerde leden zijn leden die wel betrokkenheid of belangstelling hebben voor het vakgebied maar geen erkende opleiding hebben gevolgd. Ze kunnen dus niet in het register worden ingeschreven maar wel deelnemen aan de activiteiten van de beroepsorganisatie. Aanmelding als geassocieerd lid kan door middel van het contactformulier o.v.v.
    'geassocieerd' of door middel van een e-mail aan het NOREA-bureau. De contributiebijdrage voor geassocieerde leden is € 110,-

  • Gepensioneerde leden zijn niet (meer) actief in de beroepspraktijk en kunnen lid blijven tegen een gereduceerd tarief  (€ 80,-), voorwaarde is dat ze de 'niet-actief' status laten registreren dus geen oordelen of adviezen meer geven als RE.