Missie

NOREA is de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland.

NOREA beheert het register van gekwalificeerde IT-auditors (RE = 'register EDP-auditor').
Het geeft aan opdrachtgevers en derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de beroepsorganisatie worden gesteld.

Daarnaast heeft de beroepsorganisatie de volgende doelstellingen: 

  • bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening;
  • het bevorderen van de ontwikkeling van het vakgebied;
  • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden.