Kennisgroep Cybercrime


De Kennisgroep Cybercrime houdt zich bezig met computercriminaliteit en/of criminaliteit door middel van ICT.

Door de kennisgroep is in eerste instantie de volgende definitie vastgesteld:
Cybercrime is criminaliteit gepleegd via computers en/of ICT-netwerken.

Een alternatieve formulering voor deze definitie is:
Cybercrime omvat alle criminaliteitsvormen waarbij ICT een wezenlijke rol speelt.

Het discussiedocument van de kennisgroep over definitie, afbakening en positionering is als pdf-bestand te raadplegen.

Daarnaast zijn door de kennisgroep enkele factsheets gemaakt over onderwerpen in relatie tot cybercrime:
- Security Information & Incident Managment (SIEM)
- Malware
- Hacking
- Distributed Denial of Service (DDoS)
- Mobile Device Management (MDM)
- Proces Control System and Network Security (PCS)

 De Kennisgroep is als volgt samengesteld:

 • drs. ir. M.P.P. Baveco RE CISA CISSP (linking-pin Vaktechnische Commissie) 
 • drs. R.P. M. van Beusekom RE RO
 • drs. H.E. Bootsma RE (linking-pin bestuur)
 • drs. R.R. Bouman RE RA
 • ing. T.P. Inia RE
 • mevr. drs. A.L. Hristova RE CISA
 • drs. ing. L.M.C. Kers RE CISSP
 • ing. R.H.J. Kok RE
 • ing. M. van der Krift RE
 • M.J.B. van Leeuwen RE 
 • R.J. Mora RE CISSP
 • ir. A. Niesen RE (linking-pin bestuur)
 • G.H. Schreurs RE
 • mr. W. B. van der Vegt RE
 • ir. H.F.C. van der Vleuten RE
 • drs. M.R. van der Vliet RE
 • E. de Vries RE CISA CIA
 • ing. M.S. Woltjes RE
 • R. Zwartjes RE