Kennisgroep ICT en Zorg


De Kennisgroep ICT en Zorg volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van automatisering, zorg en beveiliging.
Voor de geautomatiseerde gegevensverwerking volgens de Kaderregeling DBC's en de Kaderregeling AWBZ zijn handreikingen gepubliceerd. Deze handreikingen worden momenteel geactualiseerd.


Daarnaast wordt gewerkt aan het project ZekeRE-Zorg3, een samenwerkingsproject tussen NOREA en het Nederlands Instituut voor accreditatie in de zorg.

De kennisgroep is als volgt samengesteld:

  • N. Huizing RE RA (voorzitter) 
  • drs. J.E. Biekart RE RA (Noordbeek IT-audit, tevens linking-pin NOREA bestuur)
  • drs. I.A.J. Bolderhey RE RA
  • ir. H. Bouthoorn RE CISSP (KPMG)
  • drs. W.J.M. Brouwers RE
  • drs. S.C. Huyveneers RE
  • A. Vogelzang RE CISA