RE's in business

RE's in business hebben wel de beroepskwalificatie, blijkens inschrijving in het register, maar zijn niet (meer) werkzaam in een IT-auditfunctie. Het NOREA-bestuur overweegt om intitiatieven voor deze doelgroep te ontwikkelen, zodat een actieve betrokkenheid bij het vakgebied en de beroepsorganisatie mogelijk blijft.