Regio Noord

De NOREA-regio Noord streeft er naar om eens per jaar een vaktechnische bijeenkomst en/of netwerkborrel te organiseren in Groningen of Leeuwarden. Actviteiten worden via het activiteitenoverzicht en de elektronische nieuwsbrief aangekondigd. 
Contactpersonen:

  •  drs. K.L. Lijendekker RE RA CISA (058-299 4923)
  •  A. Oostveen RE (058-299 4927)

De Regio Noord organiseert op dinsdag 22 oktober a.s. wederom een interessante themabijeenkomst over Information Security en Cybercrime in het Karmelklooster te Drachten. Met presentaties van Sandra Konings (Chief Security Officer ASML) en Arthur Meulstee (social engineer en ethical hacker bij EY). Ontvangst met broodjes vanaf 18.00 uur, aanvang programma om 18.30 uur. De bijeenkomst wordt besloten met een borrel.

Deelname is gratis maar aanmelding noodzakelijk via: a.oostveen@frieslandbank.nl onder vermelding van naam en organisatie.