Regio Noord

De NOREA-regio Noord streeft er naar om eens per jaar een vaktechnische bijeenkomst en/of netwerkborrel te organiseren in Groningen of Leeuwarden. Actviteiten worden via het activiteitenoverzicht en de elektronische nieuwsbrief aangekondigd. 
Contactpersonen: