XBRL, lego voor accountants/auditors

NOREA Young Professionals


• YP Nieuws
• Commissie
• Activiteiten
• FAQ
• Contactformulier
 

Nivra Young Profs en Norea Young Profs hebben gezamenlijk een seminar georganiseerd met als titel: "XBRL, lego voor accountants". Het seminar werd op 20 mei jl. gehouden in een bosrijke omgeving nabij Amersfoort in de Internationale School voor de Wijsbegeerte. Het seminar kan worden beschouwd als een zeer geslaagd evenement.

In totaal hadden 83 mensen zich aangemeld voor het seminar, hiervan kwamen uiteindelijk 15 mensen niet opdagen. De opkomst lag hiermee boven de 80%, wat goed te noemen is in vergelijking met voorgaande jaren. De verdeling over Nivra en Norea was 70% om 30%.

Bij het seminar zijn 2 sprekers uitgenodigd, namelijk Jan Pasmooij (voorzitter XBRL Nederland) en Marc van Hilvoorde (medeontwikkelaar van het Nederlands Taxonomie project). De voorzitter van het seminar was Ad van der Graaff.

Vanaf 18.00 druppelden de eerste deelnemers binnen. Iedere deelnemer kreeg een zakje lego in zijn handen gedrukt. Het doel hiervan zou later op de avond duidelijk worden werd hen verteld. Tussen 18.00 en 19.00 konden de deelnemers een broodje en een kopje koffie nuttigen, waarna om 19.00 de eerste lezing begon.

Bij aanvang van het seminar werd een inventarisatie gehouden over de aard van de aanwezigen. Hieruit blijkt dat ca. 7% verschaffers van XBRL rapportages zijn, 3% is gebruiker van de XBRL rapportages en 90% is auditor.

Marc van Hilvoorde trapte af met een uitleg over XBRL, wat is XBRL en hoe ziet het er in de praktijk uit. Hij maakte dit duidelijk door middel van een simpel voorbeeld aan de hand van een excel-model balans. Door middel van het toekennen van omschrijvingen en eigenschappen aan een bepaalde cel (zoals euro, jaartal, soort jaarrekeningpost etc.) krijgt de cel een bepaalde inhoud, zodat het voor een derde, zoals de belastingdienst, analisten of banken toegevoegde waarde biedt zoals beter vergelijkingsmateriaal met andere ondernemingen. Door het voorbeeld werd duidelijk hoe eigenschappen kunnen worden gegeven aan de cellen.

Jan Pasmooij gaf daarop een aanvulling door het verhaal over wat is XBRL van Marc van Hilvoorde te visualiseren met LEGO.

Na de uitleg van XBRL gaf Jan Pasmooij aan hoe de ontwikkeling van XBRL zich verhoudt tot de rest van de wereld. Hieruit blijkt dat Nederland een volgende rol heeft, maar wel enigszins achterloopt op de rest van de wereld, zelfs België is verder met de ontwikkeling. Tevens werd door Jan in het kort de uitslagen van een recent gehouden enquête besproken. Hieruit kwam met name naar voren dat er in het bedrijfsleven en bij intermediairs nog onvoldoende in beeld is wat het gevolg is en er daarom nog onvoldoende mee wordt gewerkt. De meeste intermediairs verwachten ook niet binnen een jaar veel aandacht te besteden aan XBRL. Wat nog het meest "schokkend" is, is dat de oudere generatie accountants, degenen die op vrijdag doceren aan accountancystudenten, geen idee hebben wat XBRL inhoudt, terwijl het wel een enorme impact zal hebben op de toekomstige invulling van het accountantsberoep.

Van 20.15 tot 20.30 was er gelegenheid voor de deelnemers om een bakkie koffie of thee te nuttigen en werd tussen de deelnemers ideeën uitgewisseld over de huidige toepassing van XBRL en het mogelijke nut hiervan in het bedrijfsleven.

Om 20.30 werd aangevangen met het 2e gedeelte. Hierbij stond de discussie centraal. Tijdens deze discussie ontstonden de volgende discussiepunten:

 • Wat is de toegevoegde waarde voor het MKB. Er bestaan namelijk genoeg rapportagetools, zoals Audition en Caseware waarmee met 1 druk op de knop een volledige jaarrekening kan worden opgesteld. In de praktijk echter werkt het niet zo eenvoudig.
 • Het mappen (toekennen van omschrijvingen en eigenschappen aan een gegeven) vindt bij rapportagetools eveneens plaats.  Voldoen standaardrapportage tools dan niet in dit geval ?
 • Stijgen de accountantskosten niet de pan uit ?
 • Is XBRL wel ingericht voor schattingselementen, denk aan bijvoorbeeld voorzieningen, fair value bepaling en schatting oninbaarheid debiteuren ?
 • Wie gaat de mapping verrichten de client of de auditor? Wie controleert dan de auditor?

Tegenover deze vragen werd door zowel Marc en Jan, als door diverse overige deelnemers aangegeven dat XBRL diverse voordelen heeft, te denken valt aan:

 • Na verloop van tijd, en als de mapping eenmaal goed is ingericht zal XBRL diverse voordelen en efficiencyslagen met zich meebrengen. Zo zal het voor analisten duidelijker zijn om bedrijven met elkaar te vergelijken (waarmee de aantrekkelijkheid om te investeren zal stijgen) en zullen er mogelijke voordelen komen inzake bijvoorbeeld het invoeren van facturen.
 • De huidige rapportagetools voldoen niet altijd aan de voorwaarden om een goede rapportage voor bijvoorbeeld de belastingdienst of de KvK te genereren. Door het Nederlands Taxonomie Project is voor kleine bedrijven een standaard mapping ontwikkeld. Door toepassen van deze standaard mapping kunnen bedrijven en/of intermediairs zonder al teveel tijd een rapportage genereren ten behoeve van de KvK, de Fiscus of de bank.
 • Binnen bedrijven wordt met veel te veel losse excel-spreadsheets gewerkt. Dit werkt fouten in de hand.

Op dit moment loopt er een proef inzake XBRL GL (Global Ledger), dit betreft XBRL op transactieniveau. In het najaar volgt een evaluatie.

Voor wat betreft de toekomstverwachtingen van XBRL verwachten we dat de impact veel groter zal zijn dan dat het bedrijfsleven op dit moment verwacht. De invoering naar XBRL werd door Jan Pasmooij vergeleken met de electronische belastingaangifte, in 2005 werd dit verplicht, in 2005 is de overgang vrij geruisloos gegaan.

Waar nog wel veel onduidelijkheid over bestaat is de rol van de accountant hierin:

 • Wat wordt het doel van de accountantscontrole, afgeven van een verklaring of een rapport ?
 • Wat is het controle-object ?
 • Hoe wordt de mapping gecontroleerd en wie maakt de mapping ?

Ter afsluiting gaf Jan de jonge beroepsgroep als advies mee om XBRL niet langer te negeren, maar om de kennis hieromtrent te vergroten, aangezien hij verwacht dat de impact op het auditberoep groot zal zijn.

Om 22.00 uur werden de sprekers bedankt met een goede fles wijn in een wijnkoeler van LEGO. Het seminar werd afgesloten met een gezellige borrel.

Ga naar: link, voor de presentatie.

NoREa Young Professionals