Publicatie inschrijvingen NOREA-register

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Publicatiedatum 22 december 2015:

 • Mevrouw drs. I. van der Aart, Rolde
  De heer D.K. Boedhai MSc, Hengelo (Ov)
 • De heer S.B. Bouman, Amsterdam
 • De heer ing. D.J. den Dijker MSc EMITA, Rotterdam
 • De heer D.S. Dijst RO, Amstelveen
 • De heer C. Fonville MSc EMITA, Rotterdam
 • De heer ing. M.A.W.V. Hopstaken MSc, Roosendaal
 • De heer J.L. Mata MSc, Arnhem
 • De heer G.H. Overweg MSc, Meppel
 • De heer B.S.A. Roskott Bict EMITA, Zwijndrecht
 • De heer N.M. Scheps MSc EMITA, 'S-Gravenhage
 • Mevrouw P.J.H. Smets MSc, Waalre
 • Mevrouw mr. J.T.N. Tjin-A-Tsoi, Voorhout
 • De heer A. Wouda BITC CISSP-ISSAP, Alkmaar


Publicatiedatum 30 oktober 2015:

 • De heer drs. M.H.J. Booden MA, Zuid-Scharwoude
 • De heer ing. K. ter Denge MSc EMITA, Enschede
 • Mevrouw P.A.M. Derene, Roosendaal
 • De heer ing. R. van Diermen MSc CISA CISSP, Ede
 • De heer ing. L. Drost MSc, Haarlem
 • De heer Z. Gültekin RA EMITA, Amersfoort
 • Mevr. ir. E.A.J. Huizer, 's-Gravenhage
 • De heer A.A. Jongsma MSc, Tilburg
 • De heer S. Kaplanoglu CISA CRISC, Zoetermeer
 • De heer M.J. Kommers, Raamsdonkveer
 • Mevrouw P.H. Liu RO CIA, Rotterdam
 • De heer S.R. Mohamed Hoesein, 's-Gravenhage
 • De heer H.G. Nagelhout MSc, Utrecht
 • De heer A.P. van Nieuwmegen CISM, Hoofddorp
 • De heer T. Ossewaarde MSc, Rotterdam
 • De heer ir. J. van Putten, Rijssen
 • De heer V.G. Stolte MSc, Purmerend
 • De heer M. Verbeek, Hoorn
 • De heer J. Weeda MSc, Sint Odieliënberg
 • De heer A.J. Westgeest MSc, Zoetermeer
 • De heer ing. D. Taboada Parga, Almere

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in et Register, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt het besluit van kracht.