Publicatie inschrijvingen NOREA-register

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Publicatiedatum 22 mei 2015:

  • De heer A.L.J.M. Sprangers EMITA RSE, Nijmegen 

Publicatiedatum 19 juni 2015:

  • De heer ing. C.C. van Aken EMITA VCP QSA CISA, Spijkenissse
  • De heer F. van den Bersselaar MSc, Zundert
  • De heer J.M. Fuentes Rodriguez, Amsterdam
  • Mevrouw M. Leurink, Heerde
  • Mevrouw drs. K.M. van Rootselaar RA EMITA, 's-Hertogenbosch
  • De heer D.R. Stelpstra EMITA CISA, Zoetermeer
  • De heer drs. A.J. Woudenberg RA EMITA, Amersfoort
  • Mevrouw M.C. Zöllner-Krumme MSc, Amsterdam          

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt het besluit van kracht.