Publicatie inschrijvingen NOREA-register

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag om inschrijving ingevolge artikel 9 van het in de Statuten vermelde Register hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Publicatiedatum 18 maart 2015:

  • De heer R. van Ballegooijen MSc, Amsterdam       
  • De heer A. Brugge MSc, Middenbeemster
  • De heer drs.ing. T.M.C. Florack, Weert
  • De heer C. Gainda MSc EMITA, Rotterdam
  • De heer dr. ing. J.H.M. van Grinsven MSc,  Hedel
  • De heer K.H. Klein Tank MSc, Lichtenvoorde
  • De heer ing. N.J.C.M. Kunis, Obdam
  • De heer ing. M.A.J. Labohm EMITA, Groningen
  • De heer ing. J. Speelmans, Amstelveen      

Publicatiedatum 22 mei 2015:

  • De heer A.L.J.M. Sprangers EMITA RSE, Nijmegen

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt het besluit van kracht.