Publicatie inschrijvingen NOREA-register

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Publicatiedatum 13 september 2016

 • Mevrouw ing. A. ter Agter EMITA, Harderwijk

 • De heer S.H. Bansi MSc EMITA, Amsterdam

 • De heer ing. J.A.A. van Beijsterveld MSc CISA, Dongen

 • De heer J.P. van Bommel Bc MSc, Delft

 • De heer drs. J. van Bruchem RO EMIA EMITA, Veenendaal

 • De heer drs. A.A.J. Bruins RA EMITA CISA, Zwijndrecht

 • De heer D.C. Günthardt MSc, Rotterdam

 • De heer mr. K. Loihabi, Eindhoven

 • De heer M. Maat MSc EMITA, Vlaardingen

 • De heer P.E. Martens RA CIA CISA, Culemborg

 • De heer K.C. Schoon BICT EMITA QSA CISA, Zoetermeet

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt het besluit van kracht.