Publicatie inschrijvingen NOREA-register

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Publicatiedatum 15 december 2016

 • De heer drs. R.J.F. Bruinooge CISA, Diemen
 • De heer M.R. Paalman MSc, Alkmaar|
 • De heer D.W. van der Kleij MSc, Rotterdam
 • Mevrouw S.C. Haverkamp MSc, Amsterdam
 • De heer ir. T.H. van Vliet MSc, Helmond

 

Publicatiedatum 4 november 2016 

 • De heer A.G. Ahmed MSc, 's-Gravenhage
 • De heer drs. ing. M. Bernsen, Amsterdam
 • Mevrouw S. Aït Chrif-Bouaazi, Arnhem
 • De heer S.J.M. van der Burg RA MSc EMITA, Alphen a/d Rijn
 • De heer T.P. Gielissen, Mierlo
 • De heer W.I.M. van der Kruijff MSc, Dordrecht
 • De heer R. Aolad-Si Mhammad MSc, Amsterdam
 • De heer ir. A. Ougajou, Urecht
 • De heer K. Pons MSc EMITA, Oud-Beijerland
 • De heer drs. ing. A.H.M. Possen EMITA, Mechelen
 • De heer ing. H.F. Smit MSc, Utrecht
 • De heer R.J.H.L. Westervoorde MSc, Breda
 • De heer drs. P.G. Willemsen RA, Hoevelaken

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt het besluit van kracht.