Publicatie inschrijvingen NOREA-register

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

Publicatiedatum 8 juli 2016

 • De heer ir. M.S. Abdoel Gafoer, Schiedam
 • De heer mr. N.N.N.V. Balraadjsing, Diemen
 • De heer J. Docter, Amsterdam
 • De heer A. Fadlaoui, 's-Gravenhage
 • De heer drs. M.W.R. den Haan, Hendrik-Ido-Ambacht 
 • De heer J.C.M. Kleijn MSc, Amsterdam
 • De heer S.R. Landzaat MSc EMITA, Amsterdam

Publicatiedatum 22 april 2016:

 • De heer D. Akdeniz MSc EMITA, Rotterdam
 • Mevrouw V.V. Bindraban MSc, Amsterdam
 • De heer ing. J. van den Born BSc EMITA, Haarlem
 • De heer H. Demirel RA, Almere
 • De heer F.G.I. Falix, Leiden
 • De heer ing. S.J. de Haard MSc EMITA, Krimpen aan den IJssel
 • De heer J.H.W. Immink MSc, Amsterdam
 • De heer D. Jansen MSc, Diessen
 • De heer R. Overwijk MSc
 • De heer ing. J.F. Rinkel, Breda
 • De heer G.H. Seedorf MSc EMITA, Rotterdam
 • Mevrouw M.H. Vermulm MSc RO, Haastrecht
 • De heer F.W. de Vocht MSc, Amsterdam
 • De heer J.A.M. Vos CISA, Breda
Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in et Register, als bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt het besluit van kracht.