'XBRL in Action' en het Nederlands Taxonomie Event 2008

Van Van 5 t/m 8 mei 2008 vinden in het Evoluon in Eindhoven de 17e internationale XBRL conferentie "XBRL in Action" en het Nederlands Taxonomie Event 2008 plaats.

De kans voor IT-auditors om te zien wat XBRL zal gaan betekenen voor de beroepspraktijk van financieel intermediairs en IT-auditors. Beide conferenties laten zien hoe XBRL op dit moment in de praktijk wordt gebruikt, internationaal en in Nederland.

Het Nederlandse Taxonomie Evenement 2008 richt zich vooral op het MKB en de financieel intermediairs. In het Nederlandse middagprogramma op 7 mei gaan Bernard Wientjes (Voorzitter VNO-NCW), Jan Helderman (Voorzitter Koninklijk NIVRA), Arnoud Rikkers (Director Corporate Clients ABN-AMRO), Frank Jonker (CreAim), Roel Bekker (Sg Vernieuwing Rijksdienst) en Mariette Lokin (Justitie) in op wat XBRL in Nederland zal betekenen voor het bedrijfsleven en de overheid. Op 8 mei is er een uitgebreid programma met 5 parallelle tracks, waarin onder meer aandacht zal worden besteed aan de samenval van de commerciële en fiscale jaarrekening, de 'nieuwe jaarrekening' in XBRL formaat en de aanlevering van financiële informatie aan de banken op basis van de bankentaxonomie. Tijdens deze dag zullen softwareleveranciers en dienstaanbieders in demonstraties en workshops laten zien hoe XBRL in de praktijk werkt en wat de invoering van XBRL zal gaan betekenen voor het bedrijfsleven en de beroepspraktijk van financieel intermediairs.