Prijs beste artikel 'de EDP-Auditor' 2007 voor Ad de Visser

Het artikel 'Intuïtieve oordeelsvorming' van A.A.C. (Ad) de Visser RE, is door de redactie bekroond als het beste artikel van de afgelopen jaargang.

Oordeelsvorming vormt de kern van ons vakgebied. Toch weten auditors vaak relatief weinig van de mentale processen die aan oordeelsvorming ten grondslag liggen. Hoe komt een oordeel nu eigenlijk tot stand en hoe betrouwbaar is dit oordeel? Hoe goed zijn we in het beoordelen van de kwaliteit van beheersingsprocessen?

Het vinden van antwoorden op deze vragen vergt nader wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek is in ons vakgebied van essentieel belang. De redactie heeft veel waardering voor de overzichtelijke en toegankelijke wijze waarop de auteur deze problematiek aan de orde stelt. De prijs werd namens de redactie uitereikt door R(ainer) Steger RE RA tijdens de IT-auditdag op 4 juni 2008 in Hilton Soestduinen. Het artikel is gepubliceerd in 'de EDP-Auditor' nummer 4/2007.