Resultaten ledenpeiling

355 NOREA-leden hebben deelgenomen aan de enquête over ‘dienstverlening NOREA’. Dit resultaat impliceert dat er sprake is van een representatieve steekproef.

Veel leden hebben ook de moeite genomen om naast de meerkeuzevragen ook nog aanvullende suggesties te doen op het gebied van cursusorganisatie, de NOREA-website en onderwerpen voor ‘de EDP-Auditor', waarmee de betreffende commissie(s) en redactie aan de slag kunnen.

De meeste leden kunnen uit de voeten met de PE-verplichting. 77% stemt in met de stelling dat er voldoende organisaties zijn om in het noodzakelijke aanbod te voorzien. 60% vindt ook het niveau voldoende. 71% wil dat NOREA zelf een groter cursusaanbod gaat ontwikkelen, met name op de kennisgebieden ‘IT-audit proces' en ‘IT-management'. Cursussen op het gebied van persoonlijke (audit) vaardigheden worden minder urgent gevonden.

Ook is een oordeel gevraagd over ‘de EDP-Auditor'. 45% bevestigt enigszins of helemaal het blad 'van A tot Z te lezen' (33% niet). Een meerderheid van de respondenten is het helemaal of enigszins eens met de stellingen:
- De vormgeving spreekt mij aan (56%);
- De artikelen zijn goed van niveau (72%);
- de artikelen zijn zinvol (65%);
- en prettig geschreven (52%).
Daarnaast zijn er ook kanttekeningen als ‘te veel overheid' of ‘te veel techniek'.

Het ledenbezoek op de website is voor verbetering vatbaar: 73% kijkt minder dan maandelijks op de NOREA-site. 46% is het min of meer eens met de stelling dat het niveau goed is, maar een even grote groep aarzelt en 7% is het zelfs oneens met deze stelling. Veel concrete suggesties en opmerkingen geven ons aanknopingspunten voor verbeteringen in dat opzicht. De volledige resultaten zijn als pdf-bestand te raadplegen.

Elektronische nieuwsbrief
44% van de leden ontvangt (nog) niet de ‘RE-zine', onze elektronische nieuwsbrief.
Aanmelden daarvoor kan door uw e-mailadres hier in te vullen.