Verplichte cursus Actuele Regelgeving voor RE's

Als gevolg van de invoering en herziening van enkele reglementen en richtlijnen is de 'actuele regelgeving voor RE's' als een verplicht PE-onderwerp voor 2009 aangewezen, conform artikel 7 van de Richtlijn Permanente Educatie.

De verplichting geldt voor alle RE's behoudens de gepensioneerde leden (dus ook voor de RE's met de 'niet-actief' status). Zie de Richtlijn Permanente Educatie

De cursus is vanaf heden t/m 31 januari 2010 beschikbaar op de elektronische leeromgeving van de NOREA. Na registratie zijn de cursusinhoud, achtergrondinformatie en oefenstof toegankelijk. Deelnemers kunnen hun inzicht in de stof met een zelftoets vaststellen. Aan deelnemers wordt verzocht om de zelftoets binnen een maand na de start van de cursus uit te voeren, daarna ontvangt u automatisch een herinnering. De factuur voor de cursusbijdrage a € 125,- zal worden gezonden aan het bij de NOREA bekende factuuradres. Deelname levert 3 PE-punten op en wordt bevestigd met een bewijs van deelname. 

Vragen en opmerkingen
Een grote groep leden heeft zich inmiddels geregistreerd als cursist voor de verplichte cursus actuele regelgeving voor RE's. Enkele leden hebben zich rechtstreeks met commentaar of vragen tot het bestuur of bureau gewend. Op twee veel voorkomende vragen volgt hier het antwoord:

Waarom is de cursus verplicht?

Het besluit tot een verplichte cursus is door het bestuur genomen als onderdeel van de discussie over de marktpositie en competenties van RE's als hoogwaardige auditor en adviseur. Om in deze rol door de markt en gelieerde organisaties geaccepteerd te blijven moet de RE blijven investeren in kennis en vaardigheden. Binnen dat kader kennen we tuchtrecht en zetten we stappen om kwaliteitstoetsing in te voeren. Dit vereist dat onze leden op de hoogte zijn van de actuele regels en richtlijnen. Er zijn in de afgelopen jaren zo veel veranderingen geweest dat het bestuur heeft besloten dat hieraan 3 uur van de verplichte gemiddeld 40 uur jaarlijkse PE besteed moet worden. Gezien het belang van de materie is tevens gesteld dat ook de leden met de ‘niet-actief status' hiervan op de hoogte moeten zijn. Uiteindelijk, alles meewegend is besloten voor deze compacte e-learning training, die flexibel door iedereen is te volgen en zelf in te plannen is. Voor collega's die dat prettiger vinden is het geheel ook te printen en vanaf papier te bestuderen. De training is opgezet als een inspanningsverplichting met vragen die doorlopen moeten worden, het slotexamen is een zelftoets. Door de cursus aan te bieden van 30 oktober t/m 31 januari 2010 kunnen leden zelf kiezen of ze de cursus in de PE-opgave over  2009 of 2010 verantwoorden.

Hoe is het tarief voor de cursus tot stand gekomen?

In de ledenvergadering van 17 juni jl. heeft het bestuur de verplichte cursus aangekondigd en in reactie op de discussie aldaar toegezegd dat de cursus tegen een ‘zo doelmatig mogelijk tarief' wordt aangeboden. Daartoe zijn de offertes/tarieven van een viertal aanbieders van e-learning diensten vergeleken. In alle offertes zaten twee belangrijke componenten:
- ontwikkelkosten van de cursus (kosten van de aanbieder plus de inzet van NOREA-personeel en commissieleden);
- een vergoeding voor het gebruik van de elektronische leeromgeving.
Uiteindelijk is gekozen om de cursus in samenwerking met een externe leverancier te ontwikkelen en aan te bieden.

Daarvoor waren twee argumenten:
- de relatief lagere ontwikkelkosten van de cursus, die door de betreffende partij worden doorberekend;
- de kosten voor het gebruik van de leeromgeving op basis van het aantal daadwerkelijke gebruikers per maand.

Het tarief dat nu is bepaald (ca. € 40,- per PE-punt), ligt ruimschoots onder het tarief dat door commerciële cursusaanbieders in rekening wordt gebracht en is ook beduidend lager dan het tarief dat bijvoorbeeld door het Koninklijk NIVRA is berekend voor de (verplichte) cursussen over GBC en/of WFT.

Enkele aandachtspunten:
Voor het gebruik van de elektronische leeromgeving moet u zich eerst opnieuw registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. (Dat mag eventueel hetzelfde log-in en password zijn dat u ook gebruikt voor het besloten deel van de NOREA-site). Bij registratie wordt gevraagd om uw lidnummer. Dat is te vinden bij uw vermelding in de RE-gids (of op uw bewijs van inschrijving). Voordat de zelftoets gemaakt kan worden, waarmee het bewijs van deelname wordt verkregen, dienen alle opdrachten bij de 3 oefencasussen te worden uitgevoerd. De schermverhouding tussen de introductietekst (links) en de oefenstof (rechts) kunt u naar eigen voorkeur aanpassen.

Vragen over de cursus kunt u richten aan: e-studies@norea.nl