EMITA vooralsnog geen MSc

De vier Nederlandse opleidingen IT-auditing hebben bij de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een aanvraag ingediend voor de Master of Science (MSc) accreditatie.

Een door de NVAO ingesteld panel heeft de vier opleidingen onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat geen van de vier opleidingen voldoet aan alle eisen die aan een MSc-accreditatie worden gesteld. De opleidingen scoren positief op de meeste criteria als samenhang programma, studielast, kwaliteit personeel en condities voor continuïteit. Echter, voor alle opleidingen geldt dat het internationale academische gehalte van de gebruikte literatuur en de aansluiting bij het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de betreffende universiteit als onvoldoende is beoordeeld. De vier universiteiten hebben daarop besloten de aanvraag in te trekken en te overleggen over een mogelijk volgende stap.

Hoewel de NOREA waardering heeft voor de ambities van de opleidingen, heeft deze uitkomst geen consequenties voor de erkenning als opleiding voor de RE-titel. De NVAO-rapporten onderstrepen dat de NOREA-eindtermen die van belang zijn voor een adequate voorbereiding op de beroepspraktijk van IT-auditors afdoende zijn gewaarborgd. De EMITA-titels van de ESAA (Erasmusuniversiteit), TiasNimbas Business School, Amsterdam Business School (UvA) en/of de Vrije Universiteit Postgraduate School kwalificeren dus onverminderd voor inschrijving in het NOREA-register.

Bericht gepubliceerd: 3-5-2010, zie ook de update van 13-09-2012: NVAO-accreditatie voor TIAS IT-auditing