Lidmaatschap beroepsorganisatie blijft onbelast

Demissionair minister De Jager kondigt aan dat binnen de werkkostenregeling werkgevers de inschrijving van hun werknemers in een beroepsregister geheel onbelast kunnen vergoeden.

Dit staat in zijn rapportage van 9 september 2010 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de internetconsultatie over de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011.

Het streven is om de kosten van inschrijving in een beroepsregister onder een gerichte vrijstelling te brengen. Wij nemen aan, dat de daarvoor noodzakelijke wetswijziging wordt meegenomen in het Belastingplan dat op Prinsjesdag samen met de Miljoenennota wordt gepresenteerd.

Hiermee komt De Jager tegemoet aan de oproep waartoe het Register Belastingadviseurs (RB) het initiatief heeft genomen. Dit initiatief is ondersteund door de beroepsorganisaties NOB, NIVRA, NOvAA, KNB, NOREA, NVM, IIA, VRC, ISACA, KBvG, Noloc, AG&AI, Logeion en BVPA. De gezamenlijke organisaties juichen de voorgenomen maatregel dan ook van harte toe. Bezoek voor meer informatie http://www.rb.nl/ (Dossier Werkkostenregeling).