Dubbele winnaars Joop Bautz Information Security Award

Tijdens het jaarlijkse Security-congres op 13 oktober jl. in Zeist zijn de winnaars bekend gemaakt van de Joop Bautz Information Security Award.

Dit jaar beoordeelde de jury twee scripties met dezelfde hoge waardering en heeft besloten om deze werkstukken samen de eerste prijs toe te kennen. Beide werkstukken scoorden hoog op de criteria theoretische diepgang, praktische relevantie, vernieuwing en toepasbaarheid.

Het werkstuk van dhr C.N.A. Beusenberg en dhr. J.E. Fasten richtte zich op de problemen in de financiële sector onder de titel "Ongrijpbare ketenrisico's voor financiële instellingen". Zij stelden zichzelf de vraag wat de waarde was van de handtekening van de RA RC, RE ('Rx')  bij het beoordelen van het stelstel van maatregelen bij financiële instellingen als de ketenrisico's  niet volledig worden meegenomen. Deze studenten kwamen met de korte en bondige conclusie: niets!  De wijze waarop deze studenten het onderzoek hebben uitgevoerd was van hoge kwaliteit, aldus de jury.

Het werkstuk van dhr. S.F. Peerlkamp en dhr. M.B. Nieuwenhuis gaat in op de beveiliging van proces gestuurde netwerken, zoals SCADA onder de titel "Proces Control Network Security". Deze netwerken die voorheen op zichzelf opereerde (zoals een raffinaderij) , integreren nu steeds meer met de kantoorautomatisering. Deze proces bestuurde netwerken krijgen dan te maken met een ander type dreigingen.  Deze studenten zochten naar de belangrijkste risico's in deze  proces bestuurde netwerken en hoe deze te beheersen. Als onderzoeksresultaat biedt het werkstuk onder andere een raamwerk waarmee deze risico´s beheerst kunnen worden. De jury vond dit werkstuk innoverend en van groot belang voor de proces control - sector.

De winnende scripties zijn beloond met de award en een cheque ter waarde van € 1.000,-

De jury onder leiding van mr Pieter van Dijken bestaat uit 7 ervaren professionals uit het vakgebied en zijn aangedragen door de deelnemende verenigingen. De juryleden zijn onafhankelijk en zijn geselecteerd op persoonlijke titel.

De beroepverenigingen ISACA, NOREA en PvIB reiken sinds 2001 elk jaar de prestigieuze JBISA uit aan het beste werkstuk op het gebied van informatiebeveiliging.

Deze Award draagt de naam van de in het najaar van 2000 overleden Joop Bautz. Joop Bautz streefde reeds in de 70'er jaren, als pionier, professionalisering na van het vakgebied Informatiebeveiliging. Talrijke publicaties van zijn hand alsmede diverse bestuurlijke functies gaven vorm en inhoud aan dit pionierschap. Eén van de sterke krachten van Joop Bautz was het enthousiasmeren en bijeenbrengen van mensen en organisaties om te komen tot gezamenlijke activiteiten en initiatieven op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland.

De Joop Bautz Information Security Award zal in de geest van zijn handelen dan ook als doelstelling hebben: ‘het stimuleren van individuen en organisaties om een belangrijke bijdrage te leveren in het werkveld van informatiebeveiliging'. De Award wordt toegekend aan HBO of WO student die de meest veelbelovende en actuele bijdrage heeft gepubliceerd binnen het vakgebied Informatiebeveiliging.