#Tuacc: ‘Accountant mag automatisering niet langer negeren’

De twitterende accountants, onder naam van #Tuacc, vinden dat accountants niet meer om de groeiende digitalisering heen kunnen en roepen daarom op tot structurele veranderingen in het beroep.

Niet alleen moet de opleiding van accountants worden aangepast maar er moet ook meer communicatie toegepast worden tussen de accountant en de IT-auditor, zo stellen de twitterende accountants in de hervormingsagenda van de Tuacc. De Tuacc heeft al eerder een aantal discussiesessies gehouden ten aanzien van de veranderingen, die volgens hen onontkoombaar zijn binnen de accountancysector. Onlangs is een derde sessie gehouden waarin een aantal belangrijke hervormingen naar voren zijn gekomen. Een overzicht:

IT en accountancy
De accountant mag het belang van de IT niet meer negeren. Interne cursusprogramma's moeten worden aangeboden, er moet betere communicatie plaatsvinden tussen de IT-auditor en accountant en de inhoud van de accountantsopleiding moet aangepast worden. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de financiële audit in de IT-audit-opleiding.

Permanente Educatie
Accountants zijn verplicht tot Permanente Educatie. De entertainmentwaarde van deze Permanente Educatie moet omhoog en er moet strakker toezicht zijn op de kwaliteit van deze educatie. Daarnaast moet de kennis van de cursist en transparantie van de gevolgde PE-cursussen per accountant getoetst worden.

Toegevoegde waarde accountant
De accountant moet zijn rol terugverdienen door duidelijker en transparanter zijn beroep uit te oefenen en inzichtelijk te maken welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In de komende weken worden deze punten nader uitgewerkt door de twitterende accountants. Ondertussen kan iedereen over deze punten mee discussiëren op de website van de Tuacc.