College Kwaliteitsonderzoek ingesteld

Door het Bestuur is het College Kwaliteitsonderzoek NOREA geïnstalleerd

NOREA heeft het voornemen om daadwerkelijk uitvoering te geven aan kwaliteitsonderzoek. De eerste aanzet daartoe is gegeven in Studierapport nr.2 ‘Een Kwaliteitsmodel voor Register EDP-Auditors'. Het inrichten van een evenwichtige, objectieve toetsing vergt de nodige inspanningen en afstemming met de leden en aanpalende beroepsorganisaties  zoals IFAC, NBA en IIA.

De afgelopen jaren zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de Commissie Opzet Toetsing Kwaliteit, die hebben geresulteerd in het Reglement Kwaliteitsonderzoek (RKON).  Dit Reglement is in de ledenvergadering van 9 juni 2011 vastgesteld. Het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) is belast met de uitvoering van het kwaliteitsonderzoek, zoals bedoeld in dat reglement.

Het College Kwaliteitsonderzoek NOREA is als volgt samengesteld: 

  • Henk de Zwart RE RA RO (voorzitter, zelfstandig gevestigd IT-auditor en consultant)
  • drs. Marcel Bongers RE RA CIA (Bestuursadviseur en Commissaris o.a. Rabobank A'dam)
  • drs. Werner van Haelst RE RA (Managing Director Integrc.)
  • Arend Kastelein RE RA (Manager cluster SZW, Auditdienst Rijk)
  • Peter Nieuwenhuizen RE RA (director PWC)
  • mr.drs. Jan Roodnat RE RA (Manager Auditdienst Rijk, tevens 'linking-pin' tussen NOREA-bestuur en College
  • Henk Timmer RE (directeur Group Audit Eureko/Achmea)
  • College Kwaliteitsonderzoek 

    (v.l.n.r. achterste rij:) Henk de Zwart, Werner van Haelst en Henk Timmer, voorste rij: Peter Nieuwenhuizen, Jan Roodnat en Marcel Bongers. Op de foto ontbreekt Arend Kastelein