Europese Commissie publiceert voorstel voor nieuwe privacy-richtlijn

De Europese Commissie heeft nieuwe en strengere privacywetgeving gepresenteerd. De controle op privacyschending wordt verscherpt en consumenten krijgen het recht 'vergeten' te worden.

Eén van de doelstellingen van de ‘Data Protection Reform' is een grotere harmonisatie van privacy-regels in de verschillende lidstaten. Het voorstel bevat ook de verwachte meldplicht voor bedrijven en organisaties om melding te maken van ‘datalekken'.

Zie ook persbericht en video van de presentatie via Nu.nl (25-1-2012)