Norea logo

College Kwaliteitsonderzoek (CKO)

Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening is een belangrijke doelstelling van de NOREA. Daarom is door de ledenvergadering een Reglement Kwaliteitsbeheersing en een Reglement Kwaliteitsonderzoek vastgesteld. Het daadwerkelijk uitvoeren van kwaliteitsonderzoek is bovendien ook een eis die aan NOREA wordt gesteld op grond van de erkenning van RE's als auditprofessionals die assurance-opdrachten mogen uitvoeren. 

Het College Kwaliteitsonderzoek is belast met de uitvoering van kwaliteitsonderzoeken en is als volgt samengesteld:

  • drs. J.H.M. Boukens (voorzitter)
  • drs. M.A. Bongers RE RA CIA
  • H. Donderwinkel RE RA (linking-pin bestuur)
  • drs. P. Galjaard RE 
  • drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA 
  • ing. B.A.M. de Jongh RE EMITA 
  • drs. M.R. Pauw RE 
  • mr.drs. J. Roodnat RE RA 

Vragenformulier 2017 inzake uitgevoerde opdrachten/activiteiten
De daadwerkelijke kwaliteitsonderzoeken zijn in het najaar 2012 van start gegaan. De NOREA-leden hebben in februari 2017 weer een vragenformulier ontvangen met het verzoek om aan te geven welke opdrachten/activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, als basis voor de selectie van de te onderzoeken leden en/of organisaties (al naar gelang van toepassing). Doelstelling is om alle leden en/of organisaties ééns per vier jaar daadwerkelijk te onderzoeken.

Aanstelling projectmanager kwaliteit 
Met ingang van 1 augustus 2016 is ir. Jan de Heer RE aangesteld als Projectmanager Kwaliteit ter ondersteuning van het College Kwaliteitsonderzoek. Hij is binnen het NOREA-bureau ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over het kwaliteitsonderzoek: j.deheer@norea.nl

Door middel van de self-assessment vragenlijst kunnen organisaties zich voorbereiden op het kwaliteitsonderzoek. 

Documentatie ten behoeve van het Kwaliteitsonderzoek
- Handboek Kwaliteitsonderzoek
- Vragenlijst Self-assessment Kwaliteitsonderzoek (PDF) of Word-versie
- Handreiking Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling
- Model Handboek Kwaliteitsbeheersing (voor ZZP-ers en/of Kleinschalige IT-auditorganisaties)
- Hoofdlijnen 'Workflow' kwaliteitsonderzoek 2017