Norea logo

College Kwaliteitsonderzoek (CKO)

Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening is een belangrijke doelstelling van de NOREA. Daarom is door de ledenvergadering een Reglement Kwaliteitsbeheersing en een Reglement Kwaliteitsonderzoek vastgesteld. Het daadwerkelijk uitvoeren van kwaliteitsonderzoek is bovendien ook een eis die aan NOREA wordt gesteld op grond van de erkenning van RE's als auditprofessionals die assurance-opdrachten mogen uitvoeren. Met ingang van 2019 worden ook weer adviesopdrachten in het onderzoek betrokken. 

Het College Kwaliteitsonderzoek is belast met de uitvoering van kwaliteitsonderzoeken en is als volgt samengesteld:

  • drs. J.H.M. Boukens (voorzitter)
  • drs. M.A. Bongers RE RA CIA
  • H. Donderwinkel RE RA (linking-pin bestuur)
  • drs. P. Galjaard RE 
  • drs. K.H.G.J.M. Ho RE RA 
  • ing. B.A.M. de Jongh RE EMITA 
  • drs. M.R. Pauw RE 
  • mr.drs. J. Roodnat RE RA 

Vragenformulier 2019 inzake uitgevoerde opdrachten/activiteiten en aanpassing uurtarief.
De NOREA-leden ontvangen in april 2019 weer een vragenformulier met het verzoek om aan te geven welke opdrachten/activiteiten in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd, als basis voor de selectie van de te onderzoeken leden en/of organisaties (al naar gelang van toepassing). Doelstelling is om alle leden en/of organisaties ééns per vier jaar daadwerkelijk te onderzoeken. Het uurtarief dat wordt doorberekend voor de werkzaamheden in verband met het kwaliteitsonderzoek is na de afronding van de eerste cyclus van vier jaar verhoogd van € 125,- naar € 150,-. Daar staat tegenover dat de ‘10% opslag’ voor bureau-ondersteuning vervalt. 

Door middel van de self-assessment vragenlijst en het model handboek kwaliteitsbeheersing kunnen organisaties zich voorbereiden op het kwaliteitsonderzoek. Met vragen kunt u zich wenden tot het NOREA-bureau.

Documentatie ten behoeve van het Kwaliteitsonderzoek
- Handboek Kwaliteitsonderzoek
- Vragenlijst Self-assessment Kwaliteitsonderzoek (PDF) of Word-versie
- Handreiking Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling
- Model Handboek Kwaliteitsbeheersing (voor ZZP-ers en/of Kleinschalige IT-auditorganisaties)
- Hoofdlijnen 'Workflow' kwaliteitsonderzoek (m.i.v. 2017)