Norea logo

Aandachtspunten VIPP-assessments

Instellingen voor medisch specialistische zorg (met uitzondering van academische ziekenhuizen, verdeeld in de drie doelgroepen VIPP 1 = Ziekenhuizen, VIPP 2 = overige instellingen voor medisch specialistische zorg en VIPP 3 = GGZ-instellingen) kunnen in de periode 2017-2021 in aanmerking komen voor een subsidie vanuit VWS om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Door de subsidie gaan instellingen gestandaardiseerd patiëntgegevens ontsluiten, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Als voorwaarde voor de subsidieverstrekking heeft VWS bepaald dat een IT-auditor (RE) moet vaststellen of de modules succesvol zijn afgerond op basis van handboeken opgesteld door VWS voor het uitvoeren van de eindtoets[1].

Een overzicht van RE's beschikbaar voor VIPP-assessments is via deze website gepubliceerd.

Inmiddels is geconstateerd dat bij de uitvoering van VIPP-assessments interpretatievragen worden gesteld aan zowel de betrokken instanties VWS, NVZ, ZKN, DUS-I en GGZ-Nederland als NOREA. Om de behandeling van deze interpretatievragen te kanaliseren hebben leden van de Kennisgroep ICT en Zorg een informatiepunt ingericht waar dergelijke interpretatievragen aan gericht kunnen worden en waar met enige regelmaat de antwoorden in de vorm van een FAQ-overzicht gepubliceerd zal worden.

De antwoorden in de FAQ-lijst zullen vooraf worden afgestemd met de betrokken instanties om te voorkomen dat deze niet eensluidend zijn. Naast publicatie op deze NOREA pagina zal de FAQ-lijst tevens worden gepubliceerd op de sites van de VIPP-programma's.

Indien u een interpretatievraag wilt stellen dan kunt u deze mailen naar: norea@norea.nl

In de rapporten, die binnenkomen bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i) wordt nog steeds verwezen naar versie 0.99 van de handreiking. Dit moet versie 1.0 zijn met een datum van 30-11-2017.

[1] - Handboek VIPP Eindtoets, Handboek VIPP fase 2 Eindtoets, Handboek VIPP GGZ Eindtoets