Norea logo

Voorjaars- en lustrumsymposium

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: LOUWMAN MUSEUM DEN HAAG
AANVANG: 12:30
ORGANISATOR: NOREA

Onder de titel ‘Auditor of Innovative Technologies’ organiseert de NOREA het lustrumsymposium ter gelegenheid van 25 jaar NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors. Het programma is opgebouwd rondom innovatie, smart technologies, automotive en de impact van disruptieve blockchaintechnologie op de IT-audit. In het Louwman Museum te Den Haag vallen op deze dag verleden, heden en toekomst samen. Uw dagvoorzitter is Ton Elias, die als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie ICT een stempel drukte op de aanbevelingen ter verbetering van grote ICT-projecten, zoals de toetsing en sturing op haalbaarheid en technische uitvoerbaarheid.

Programma:
12.00 uur Ontvangst met lunch
13.15 uur Opening door dagvoorzitter Ton Elias
Sprekers:
- Humaniseren van ICT: van verbinden tot versmelten
door Richard van Tilborg, director Ordina Smart
Automotive
- Peter Morsink, Senior Consultant Transport and Road Safety Royal Haskoning DHV
- Peter Striekwold, Manager Vehicle Standards Development, RDW

15.00 uur PAUZE

15.30 uur Vervolg programma
Sprekers
- Disruptive use case Blockchain: Smart-tickets door Maarten Bloemers, GUTS
- From IT auditor to data scientist? door Edo Roos Lindgreen, KPMG
- Sluiting door dagvoorzitter Ton Elias

17.30 uur Borrel en (walking) dinner met rondgang door museum