Norea logo

Behavioural Audit

CATEGORIE:
ROUND TABLE
LOCATIE: HOTEL VAN DER VALK ASSEN
AANVANG: 18:00
ORGANISATOR: NOREA/ISACA

Onderwerp: Behavioural Audit

Sprekers: Bert Hadders en Jan Sol

Het onderzoeken van gedrag in organisaties was tot voor kort vooral het domein van organisatie- en sociaal psychologen, organisatiedeskundigen en meer recent ook organisatieantropologen. De laatste jaren zijn ook auditors en accountants zich meer bewust geworden van de impact van menselijk gedrag op de beheersingsvraagstukken in organisaties. Geheel in lijn met het door de beroepsgroepen gehanteerde vakjargon spreken zij in dit verband over softcontrols. Onder softcontrols wordt meestal verstaan “de niet tastbare gedragsbeïnvloedende factoren in een organisatie die van belang zijn voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen” (Wallage &Kaptein 2010).

Een Behavioural Audit is een vorm van kwalitatief onderzoek dat zich richt op mentale en relationele processen in de organisatie. Een Behavioural Audit is erop gericht inzicht te krijgen in het gedrag van organisatieleden en daarover te rapporteren. Het doel is het beïnvloeden van het sociaalpsychologische klimaat en de organisatiecultuur. Er wordt gewerkt met een zogenaamde open-norm benadering waarbij niet vooraf voor een vaststaand referentiekader wordt gekozen. Wel kunnen enkele zogenaamde sensitizing concepts worden bepaald . Deze bieden een denkkader dat als vertrekpunt voor de audit kan dienen zonder de weg voor te schijven.

De presentatie wordt verzorgd door Bert Hadders RA RO en Jan Sol EMITA RE CISA RSE. Beiden zijn auditor bij de Auditdienst Rijk en hebben inmiddels enige ervaring opgedaan met Behavioural Audit.

https://isaca.nl/round-tables/data-inschrijving/evenement/171-round-table-10-mei-2017