Norea logo

Voorlichtingsbijeenkomst ENSIA

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: NOREA/NBA A'DAM (LIMPERGZAAL)
AANVANG: 13:00
ORGANISATOR: NOREA-Werkgroep ENSIA

Per 1 juli 2017 gaat het project ENSIA (Eénduidige Normatiek Single Information Audits) bij de gemeentelijke overheden van start. De invoering van ENSIA betekent dat alle gemeenten vanaf 2017 werken met één verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid, waarbij in eerste instantie verantwoording wordt afgelegd over DigiD en SUWINET maar daarna ook de paspoortuitvoeringsregeling (PUN), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), etc. worden betrokken. De verantwoording stuit aan bij de gemeentelijke P&C-cyclus en is in lijn met de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG).

Op 4 juli vindt bij NOREA/NBA een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de IT-auditors die deze audits zullen uitvoeren op basis van het vastgestelde normenkader, de collegeverklaring en het assurance-rapport, op basis van Richtlijn 3000. Tijdens de bijeenkomst zal een demonstratie plaatsvinden van de tooling die voor deze ENSIA-audit is ontwikkeld.

De ontvangst is om 12.30 uur en aanvang 13.00 uur. De bijeenkomst wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten.

https://www.norea.nl/nieuws/3004/ensia-voorlichtingsbijeenkomst-voor-de-it-auditors-op