Norea logo

ENSIA-training voor RE's

CATEGORIE:
CURSUS
LOCATIE: NOREA/NBA, ANTONIO VIVALDISTRAAT 2-8, AMSTERDAM
AANVANG: 10:00

Op dinsdag 31 oktober wordt een cursusdag georganiseerd in verband met het ENSIA-project (EĆ©nduidige Normatiek Single Information Audit). Het programma:
Ontvangst deelnemers vanaf 9.30 uur bij NOREA/NBA (Limpergzaal), aanvang programma 10.00 uur (6 PE-punten)
- Introductie bij doelstelling, uitgangspunten en achtergrond ENSIA door Peter Verstege (Deloitte, tevens voorzitter ENSIA-Werkgroep) en Peter van Dijk (VNG)
- Introductie op het ENSIA-proces bij de gemeenten en de rol van de gemeentelijke coordinator ENSIA-implementatie door Edith van Ruijven (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten - KING)
- Algemene introductie en toelichting op de SUWI-keten door Anton Slijkhuis (Ministerie SZW)
- Instructie voor het gebruik van de applicatie (tooling) door Margot van der Linden (Projectleider tooling, ICTU)
Lunchpauze van 12.30-13.30 uur

- Toelichting bij de ENSIA-Handreiking voor IT-auditors en guidance ten behoeve DigiD-assessments door Joep Janssen (VKA)
- Toelichting bij de te onderzoeken ENSIA-normen relevant voor SUWINET door Raymond de Keijzer (BakerTillyBerk Accountants)
- Risicoanalyse, auditaanpak en assurance (weging en oordeelsvorming) ten opzichte van de tooling door Maarten Mennen (RSM-accountants)
- Relatie tussen gemeenten en uitvoeringsorganisatie(s) en/of gemeenschappelijke regelingen (Joep Janssen en Peter Verstege)
Theepauze om ca. 15.30 uur

- Q&A en paneldiscussie met de inleiders
Afsluiting programma om ca. 17.00 uur

https://www.norea.nl/nieuws/3338/ensia-cursusdag-voor-res-op-dinsdag-31-oktober-2017