Norea logo

Vaktechnische themadag Privacy (AVG/GDPR)

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM
AANVANG: 10:00

De Themadag Privacy is bij uitstek geschikt voor iedereen die te maken krijgt met de praktische aspecten van het privacy domein: IT-auditors, accountants, FG's, DPO's en Security- of Privacy Officers. Naast het delen van ervaringen, zal ook inzicht gegeven in de instrumentarium dat het NOREA inmiddels te bieden heeft en/of nog aan het ontwikkelen is. Uw aanwezigheid maar ook uw inbreng mag daarbij niet ontbreken.

Programma (6 PE-punten)

Ontvangst vanaf 9.30 uur bij NOREA/NBA te A'dam (Limpergzaal)

Aanvang programma 10.00 uur
- Opening en introductie door dagvoorzitter Adri de Bruijn (PwC, Privacy Auditor)
- Verschillen Wet bescherming Persoonsgegevens en nieuwe Algemene Verordening (AVG/GDPR) door Wolter Karssenberg, lid NOREA Kennisgroep Privacy en momenteel werkzaam als Senior Privacy Officer bij ABN AMRO
- Ervaringen met (Pré-) Privacy Impact Assessment (PIA) bij grote/complexe projecten zoals Idensys door Jan Matto, -
Privacy auditor en –consultant bij Mazars
- Privacy bij Design, door Henk Jan Hoepman, Wetenschappelijk Directeur Privacy & Identity Lab, Radboud Universiteit Nijmegen
12.30-13.30 uur lunchpauze

- DPO, wanneer verplicht en met welke taakopdracht – hoe kan de IT-auditor van dienst zijn? Door Wouter-Bas van der Vegt, Data Protection Officer bij Randstand Holding, tevens lid van de NOREA Kennisgroep Privacy
- NOREA Werkprogramma Meldplicht Datalekken door Jan de Heer (KPN en lid NOREA Kennisgroep Privacy)
- Uitgangspunten Privacy Control Framework en Privacy Assurance Richtlijn (ISAE3000/SOC-2)
- Rolopvatting en kansen voor de IT-auditors

17.00 uur afsluiting

https://www.norea.nl/nieuws/3343/vaktechnische-themadag-privacy-avggdpr-op-22-november