Norea logo

NOREA-voorjaarssymposium: Kunstmatige Intelligentie en Robotisering, wat kun je er mee?

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL UTRECHT
AANVANG: 12:30
ORGANISATOR: NOREA

De ontwikkelingen en toepassingen van kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence (AI), en robotisering zijn sinds enkele jaren in een stroomversnelling terecht gekomen omdat computerkracht en big-data met gebruik van de juiste algoritmes gecombineerd kunnen worden. Daarom zien we allerhande praktijktoepassingen zoals in de zorg of in het juridische domein. Dat roept de vragen op of de auditor ook een rol kan spelen bij de inrichting of opzet van deze toepassingen of dat AI mogelijk ook gebruikt kan worden voor auditdoeleinden.

In het komende voorjaarssymposium op donderdag 17 mei a.s. in Hotel van der Valk in Utrecht proberen we deze vragen te beantwoorden en een overzicht te geven van enkele relevante ontwikkelingen op dit terrein.
Dagvoorzitter en moderator is Daniël Frijters van ECP.nl, die een Werkgroep over Kunstmatige Intelligentie en ‘slimme gedragscodes’ ondersteunt.

Het programma:
12.30-13.30 uur Ontvangst met lunch
13.30-13.45 uur Welkomstwoord en introductie door dagvoorzitter Daniël Frijters (ECP.nl)
13.45-14.30 uur Basisingrediënten voor Artificial Intelligence door Naser Bakhshi (Deloitte).
Naser Bakhshi houdt zich als Sr. Manager Analytics bezig met het gebruik van intelligente zelflerende
systemen voor ondersteuning van besluitvormingsprocessen.
14.30-15.15 uur Architectuur en AI aan de hand van praktijkvoorbeelden door Art Ligthart.
Art Ligthart ((Lead Architect kamer van Koophandel in initiatiefnemer Cooperation for Sustainable Service
Organisation, CSSI) is informatiearchitect en houdt zich bezig met innovatie-, inrichtings- en
veranderingsprocessen en het toepassen van kunstmatige intelligentie in het domein van wet en
regelgeving.
15.15-15.45 uur Pauze
15.45-16.30 uur Intelligente Rechtssystemen en slimme codes door Jaap van den Herik (Universiteit Leiden).
Prof Jaap van den Herik is hoogleraar Informatica en Recht en geldt als één van de pioniers van het
domein kunstmatige intelligentie in Nederland. Zijn onderzoeksinteresse richt zich op intelligente
rechtssystemen, big data en sociale innovatie.
16.30-17.15 uur Innovatie van de audit door middel van Artificial Intelligence, Mona de Boer (PWC).
Mona de Boer RA is verbonden aan PWC-Vaktechniek en doet promotie-onderzoek aan de UVA naar
ontwikkelingen en toepassingen op het raakvlak van data-analyse en kunstmatige intelligentie. Zij zal in
haar presentatie zowel ingaan op kunstmatige intelligentie als instrument voor de audit als object van
onderzoek voor de auditor.
17.15-17.30 uur Q&A en afsluiting programma door dagvoorzitter Daniël Frijters
17.30 uur Borrel en buffet