Norea logo

Algemene Ledenvergadering

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA ANTONIO VIVALDISTRAAT 2-8, 1083 HP AMSTERDAM
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Op donderdag 7 juni a.s. om 17.00 uur vindt de voorjaarsledenvergadering plaats.

Agenda NOREA ALV 7 juni 2018:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige vergadering (14 dec. 2017)
3. Jaarrekening en jaarverslag 2017
4. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek 2017
5. Kandidaatstellingen Raad van Tucht en Raad van Beroep
6. Voorstel tot wijziging van de Statuten (artikelen 6 en 10)
Doelstelling van dit voorstel is de introductie van de ledencategorie ‘ in business’ en afschaffing van het onderscheid tussen ‘actief’ en ‘niet-actief’ leden. Het voorstel en de toelichting bij deze statutenwijziging zal op/omstreeks 22 mei a.s., samen met de andere vergaderstukken, via deze website worden gepubliceerd.

7. Rondvraag
8. Sluiting

https://www.norea.nl/nieuws