Norea logo

Geen woorden maar data! (Datagovernance en datakwaliteit)

CATEGORIE:
REGIOBIJEENKOMST
LOCATIE: KPN, FAUSTSTRAAT 1 TE APELDOORN
AANVANG: 18:00
ORGANISATOR: Regio Apeldoorn

Om aansluiting te vinden op de ‘dataficering’ van de samenleving, moet de overheid meebewegen. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld in de vorm van een Klankbordgroep die kijkt in hoeverre overheden kunnen samenwerken als het gaat om datagovernance en -kwaliteit.

Met name omdat de overheid zich steeds meer datagedreven organiseert, is in juni 2017 onder de titel ‘Geen woorden maar data!’ interdepartementaal een initiatief gestart en een klankbordgroep opgezet, waarin vertegenwoordigers van grote datagedreven overheidsorganisaties zitten.

Een van de resultaten van de Klankbordgroep, is een Datagovernancemodel. Het model is ontwikkeld op basis van internationale standaarden, raakt aan negen kritieke functies en heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot Rijksbrede standaard. Om het model praktisch toepasbaar te maken, staat de Klankbordgroep een aanpak voor waarbij leren van elkaar centraal staat. In dat kader is het model uitgewerkt in een selfassessment ‘Positiebepaling Datagovernance’.

Irma Walraven, programmamanager en secretaris van de Klankbordgroep Datagovernance zal ons tijdens op de bijeenkomst op 2 juli 2018 het model toelichten en graag met u in gesprek gaan of dit model ook voor uw audit-praktijk interessant is.

https://mailchi.mp/760f498de871/norea-avond-in-apeldoorn-over-datagovernance?e=8fe85c1ed2