Norea logo

1e ALV statutenwijziging en aanpassing Richtlijn PE

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM
AANVANG: 17:00

Vanwege de formele vereisten voor een statutenwijziging zal deze –zo nodig- in twee stappen door de ledenvergadering worden behandeld: de eerste ledenvergadering in dat verband wordt gehouden op woensdag 14 november 2018. Mocht daarbij niet het vereiste aantal van 2/3 deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan zal ‘binnen dertig dagen’, d.w.z. op 13 december 2018, een tweede ALV plaatsvinden. Het voorstel kan dan door een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden worden aangenomen.

https://www.norea.nl/nieuws/4510/statutenwijziging-en-herziening-richtlijn-permanente