Norea logo

Seminar en ledenvergadering voorjaar

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM
AANVANG: 15:30
ORGANISATOR: NOREA

Op donderdag 6 juni 2019 vindt de volgende ledenvergadering (ALV) plaats om 17.00 uur. De ledenvergadering wordt voorafgegaan door een vaktechnisch seminar over Distributed Ledger Technology ('Blockchain'). Ontvangst is vanaf 15.30 uur. Aanvang seminarprogramma 16.00 uur. Aanvang Ledenvergadering: ca. 17.00 uur.

Agenda ALV:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen vorige vergadering (13 december 2018)
3. Jaarverslag en jaarrekening 2018
4. Jaarverslag CKO 2018
5. Kandidaatstelling bestuur
6. Update activiteiten Werk- en Kennisgroepen
7. Rondvraag en sluiting

http://www.norea.nl