Norea logo

Architectuur, wat moet een auditor daarmee?

CATEGORIE:
REGIOBIJEENKOMST
LOCATIE: KPN, FAUSTSTRAAT 1 TE APELDOORN
AANVANG: 18:00

Architectuur (in de digitale wereld) is een containerbegrip. In essentie is de architectuur een abstractie van de werkelijkheid, een zo nauwkeurig mogelijke modellering van digitale (IT) voorzieningen, ter ondersteuning van bedrijfsprocessen, waarmee zelfs gerekend zou kunnen worden.

IT of ICT Architectuur is een betrekkelijk jonge discipline die nog steeds aan sterke ontwikkeling onderhevig is. Toch beginnen ook in deze discipline zich principes en theorieën af te tekenen, die fundamenteel zijn voor de producten en diensten die architecten leveren: business architecturen, applicatie architecturen en infrastructuur architecturen. Deze architecturen kunnen op meerdere niveaus liggen: als referentiemodel of -patroon voor IT oplossingen of als IT oplossing zelf.

Het specifieke onderwerp voor deze avond vormt een referentiearchitectuur die binnen de Belastingdienst is opgesteld voor volledig geautomatiseerde processen (de referentiearchitectuur Transactieverwerking), waarmee het kader is gesteld voor de modernisering van sterk verouderde systemen die het hart vormen van de periodieke, hoog-volume verwerking van belastingaangiften en –aanslagen (ook wel massale processen genoemd). De presentatie laat zien hoe een kaderstellende referentiearchitectuur het instrument kan zijn voor de beoordeling van oplossingen voor diverse typen belastingmiddelen.

De presentatie wordt verzorgd door John Leegte, als IT Architect werkzaam bij de IV organisatie van de Belastingdienst. John heeft meerdere jaren ervaring in het hanteren van architectuur referentiemodellen bij de inhoudelijke beoordeling van IT oplossingen.

Ontvangst met broodjes vanaf 18.00 uur, aanvang presentatie: 19.00 uur, einde 21:30 uur

Deelname is gratis maar aanmelding noodzakelijk (2 PE-punten)