Norea logo

Ledenvergadering NOREA

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA TE AMSTERDAM, LIMPERGZAAL
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Op do 11 juni vindt de eerstvolgende ledenvergadering plaats. De ALV wordt voorafgegaan door een vaktechnische presentatie.

Op de agenda staan in elk geval het jaarverslag en de jaarrekening 2019., kandidaatstelling bestuur, herzieningsvoorstel van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') en een wijzigingsvoorstel van het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON). De definitieve agenda en het thema voor de vaktechnische presentatie zal medio mei worden gepubliceerd via deze website en de elektronische nieuwsbrief ('REZINE').

Deelname is uiteraard gratis en goed voor 2 PE-punten.