Norea logo

Webinar: Herziening Gedragscode ('Code of Ethics')

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: WEBINAR (ONLINE)
AANVANG: 17:30

Dit webinar is bedoeld als introductie op de e-learning en kennistoets over het herzieningsvoorstel van de Gedragscode ('Code of Ethics') dat in december aan de ledenvergadering wordt voorgelegd. Enkele leden van de Commissie Beroepsregels zullen op hoofdlijnen ingaan op de voorgestelde wijzigingen en aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op de gevolgen van de gewijzigde regelgeving

https://www.norea.nl/nieuws/8792/verplichte-pe-onderwerpen-20202021-assurance-richtlijnen