Norea logo

Ledenvergadering

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 17:00

Ook de komende ledenvergadering zal online plaatsvinden als gevolg van de corona-beperkingen. Op de agenda staan o.a. de toelichting van het bestuur bij de strategie 2021-2025, de begroting 2021 en het herzieningsvoorstel m.b.t. het Reglement Gedragscode.Leden moeten zich uiterlijk woensdag 9 december, voor 12.00 uur aanmelden en ontvangen dan een uitnodiging inclusief link voor de online vergadering.

https://www.norea.nl/nieuws/9172/online-ledenvergadering-op-10-december-2020