Norea logo

Online Ledenvergadering (ALV) i.v.m. herzieningsvoorstel Gedragscode ('Code of Ethics')

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Als gevolg van de eisen die de statuten stelt aan een herzieningsvoorstel moet 'binnen 30 dagen' na de ALV van 10 december 2020 een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.

Aanmelden en/of machtigen kan tot uiterlijk woensdag 6 januari 12.00 uur (i.v.m. tijdig verzenden login- en machtiging-informatie)

https://www.norea.nl/nieuws/9172/online-ledenvergadering-op-10-december-2020