Norea logo

Conferentie Nederland Digitaal

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: ONLINE EVENT
AANVANG: 14:00
ORGANISATOR: Rijksoverheid/ECP.nl, in samenwerking met o.a. NOREA

Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren dan ook in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

https://www.nederlanddigitaal.nl/conferentie-nederland-digitaal