Norea logo

Ledenvergadering voorjaar 2021

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Voorjaarsledenvergadering.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige ledenvergadering (10 december 2020/7 januari 2021)
3. Voortgang strategie-implementatie 2021-2025
4. Jaarrekening en jaarverslag 2020
5. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2020
6. Vooruitblik activiteiten 2021/2022
6. Rondvraag en sluiting

De ledenvergadering is online en na aanmelding ontvangt u de inloggegevens.