Norea logo

Webinar: NOREA-Privacy Producten, waaronder vernieuwde logo Privacy Audit Proof

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: ONLINE
AANVANG: 19:00
ORGANISATOR: NOREA Privacy Werkgroep

Door de Kennisgroep Privacy is de afgelopen jaren een drietal producten gemaakt, die de IT-auditor ondersteunen bij de beoordeling van en advisering over privacy-toepassingen door bedrijven en organisaties:
- Het Privacy Control Framework (PCF)
- de Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- het 'Privacy Audit Proof'-logo
Deze producten worden in kort bestek toegelicht en voorafgegaan door een inleiding over de huidige stand van zaken met betrekking tot accreditatie en certificering in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).