Norea logo

Commissie Beroepsregels

  • drs. R.A. Boon RE RA 
  • drs. R. Ch.T. Ewals RE (voorzitter)
  • J.N.N. Fracot RE MSc
  • drs. D. Houtekamer RE
  • drs. J.A. Meulendijks RE
  • J.H. Matto RE RI
  • J. van Schajik RE CISA (linking-pin bestuur)

Presentatie: Webinar herziening Gedragscode d.d. 14 januari 2021 met een toelichting op de fundamentele beginselen, onafhankelijkheidsbepalingen en -waarborgen voor IT-Auditors. Luister naar de samenvatting in de NOREA-soundcloud of bekijk de video-registratie van het webinar en lees ook het artikel over het herzieningsvoorstel in de 'IT-auditor.nl'. De herziene Code is vastgesteld in de ledenvergadering van 7 januari 2021 en geldt met ingang van 1 juli 2021 (eerdere toepassing is toegestaan). De Nederlandse vertaling is op 1 juli 2021 gepubliceerd.

Zie ook: de presentatie(s) van het webinar d.d. 29 okt. 2020 over de Assurance-Richtlijnen en -Handreikingen i.v.m. de e-learning en kennistoets. Tijdens het webinar is enkele keren verwezen naar de recente artikelen over het assurance-thema in de IT-auditor:  Spotler