Norea logo

Disclaimer

© NOREA 2017

Informatie van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt mits onder verwijzing, bronvermelding en/of link naar deze website. Aan de totstandkoming van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt de NOREA geen aansprakelijkheid.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden wij ons aanbevolen.

Annuleringscondities inzake NOREA-seminars en -cursussen:
Gehele annulering van een bijeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk plaats te vinden.
Voor de vaststelling van de  annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven.
Indien een deelnemer een bijeenkomst geheel annuleert voor of op de overeengekomen datum van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • tot 7 dagen voor de datum van de bijeenkomst: 100 % van het overeengekomen bedrag;
  • 7 tot 15 dagen voor de datum van de bijeenkomst: 50 % van het overeengekomen bedrag;
  • 15 dagen of langer voor de datum van de opleiding: kosteloos.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de bijeenkomst. De deelnemer blijft dan het oorspronkelijk overeengekomen tarief verschuldigd.