Norea logo

ENSIA-verantwoording en de brief met het overzicht van Suwinet-services

Begin oktober 2020 hebben alle gemeenten een brief gehad met een overzicht van de bij BKWI bekende Suwinet-services. Die brief heeft veel positieve reacties opgeleverd en ook een aantal vragen. Positieve reacties, omdat hier en daar ongebruikte services aan het licht kwamen die konden worden opgezegd, maar ook vragen, omdat het overzicht niet altijd lijkt te kloppen.

Daarom is het goed om het algemene uitgangspunt voor de verantwoording nog een keer te benadrukken: Gemeenten dienen zich te verantwoorden over de services waarop ze op 31/12/2020 een aansluiting hebben en/of die daadwerkelijk door of namens hen worden gebruikt. Het ontbreken van een service in het overzicht ontslaat de gemeente dus niet zonder meer van de verantwoordingsplicht.

In sommige gevallen is namelijk gebleken dat de gegevens in de administratie van BKWI en het Inlichtingenbureau aan de hand waarvan het overzicht is opgesteld niet volledig waren, en in andere gevallen blijken autorisaties door elkaar te worden gebruikt. Zo kan ten onrechte de indruk ontstaan dat een bepaalde service niet meer voor een bepaalde gemeente wordt gebruikt, terwijl dat wel zo is.

Het gebruik van DKD Inlezen is soms lastig te achterhalen, omdat gemeenten zich niet meer bewust kunnen zijn het gebruik hiervan in het verleden aangevraagd te hebben of omdat dit "ingebed" is in software-applicaties van derden en daarmee niet direct zichtbaar. De service-organisatie, gemeenschappelijke regeling of gemeente die de Participatiewet voor u uitvoert en uw auditor kunnen u hierbij helpen.

Mocht op die manier een in het overzicht ontbrekende aansluiting aan het licht komen, dan verzoeken we u die te melden bij BKWI of het Inlichtingenbureau.

Bron: BKWI i.s.m. SZW (okt.2020)