Norea logo

Voorgenomen toelating nieuwe RE's

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP  AMSTERDAM.

Publicatiedatum 29 april 2022

 • De heer D. van den Broek RA MSc, Eindhoven
 • De heer W.F.A.M. van der Knaap RA, Amsterdam
 • De heer drs. D.J.H. Kraft RA EMITA, Maastricht
 • De heer A.M. de Rijk, Rotterdam
 • De heer R.T. Trouwen CISA EMITA, 's-Gravenhage
 • Mevrouw J.S.L. Tsai MSc, Amsterdam
 • De heer C. Veltkamp MSc, 's-Gravenhage
 • Mevrouw S. Yang MSc, Rotterdam

Publicatiedatum 18 maart 2022

 • De heer G.R. Bergwerff MSc CISSP, Houten
 • De heer I. Dogan RA MSc, s'-Gravenhage
 • De heer M. Fakirou MSc, Bussum
 • De heer ir. Ing. D.S.S. Martoredjo EMITA, Utrecht  
 • De heer drs. R.W. Nooy, 's-Gravenhage
 • De heer T.J.T. Peeters MSc EMITA CIPP/E, Boxmeer
 • De heer J.P.M. Schreurs MSc RA, Roermond
 • De heer R.X. Smids CISA MSc, Amsterdam
 • Mevrouw J.E.F. Tetenburg MSc EMITA, Lelystad
 • De heer J.F. de Valk MSc, Amsterdam
 • De heer L.R.A. Willemsen MSc, Raalte
 • De heer M.J. Witteman MSc CIA, Alphen aan den Rijn 
 • Mevrouw S. van Zijtveld MSc, Woerden
 • Mevrouw C.A. Zwaard-Louter MSc, Schiedam