Norea logo

Voorgenomen toelating nieuwe RE's

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP  AMSTERDAM.

Publicatiedatum 19 februari 2019

  • De heer K. el Bouchtaoui, Rotterdam
  • De heer C. Dommerholt MSc RA, Diepenveen
  • De heer S.A.M. Hendriks RA CISA CIA, Amsterdam
  • De heer P. Nouwen MSc, Weert
  • De heer M. Schotsman MSc, Culemborg
  • De heer drs. W. Salij FC MBB CIA CISA RO, Oosterland
  • De heer H.J. Quist MSc, Sint Philipsland