Norea logo

Voorgenomen toelating nieuwe RE's

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP  AMSTERDAM.

Publicatiedatum 15 oktober 2018

 • De heer J. Brouwers, Eindhoven
 • De heer R.G. Fransen MSc, Nijmegen
 • De heer J.J.J. Maanders MSc CISA CISM CISSP, Breda
 • De heer drs. D. Out AA EMITA CISA, Harderwijk
 • De heer J. Smit MSc, Rijssen
 • De heer N. Stienen MSc, Amstelveen
 • De heer R.J. Swinkels MSc, Utrecht
 • Mevrouw C.J.C. van Tuijl, Rotterdam
 • Mevrouw M.H.A. van Uhm RA CISA, Amsterdam
 • De heer T.T. Welsink RA MSc, Drunen
 • De heer drs. R.J.L. Wissenburg EMITA, 's-Gravenhage