Norea logo

Voorgenomen toelating nieuwe RE's

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Reglement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag tot inschrijving in het Register, zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten, hebben gedaan.

Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2, 1083 HP  AMSTERDAM.

Publicatiedatum 16 december 2021

 • De heer P.J. Boelstra MA EMITA, Wassenaar
 • De heer E. Du MSc, Alphen aan den Rijn
 • De heer O. Fakirou MSc, Bussum
 • Mevrouw drs. F.G. Fastré RA RO EMITA, Maastricht
 • Mevrouw S. Heale BSc MSc EMITA, Capelle aan den IJssel
 • De heer drs. R.F. Hubers EMITA CIA CFSA RBA CEFA, Winterswijk
 • Mevrouw D. Jagesar MSc, Hoofddorp
 • De heer J.P.J. Korsten MSc, 's-Hertogenbosch
 • De heer G.C. van der Linden MSc EMITA, Gameren
 • De heer W. de Nood MSc, Zoetermeer
 • De heer K.P.M. Pennings Msc, Schijndel
 • De heer A.P. Suijker MSc CISA RA, Amsterdam
 • Mevrouw M. Tjallinks MSc, Utrecht

Publicatiedatum 1 november 2021

 • Mevrouw Ir. S.C. Alberga, Amsterdam
 • De heer I. El Attoti MSc, Almere
 • De heer E. Brouwer MSc, Houten
 • De heer B. Hoogland MSc RA, Rijswijk
 • De heer drs. C. de Kater MSc MA RA EMITA, Zoetermeer
 • De heer mr. drs. A. Ibn Lkassem RA, Rotterdam
 • De heer I. Mengelers, Brunssum
 • De heer C.J. Nield MSc CISSP CISA, Eerbeek
 • De heer K. Orpak, Amstelveen
 • Mevrouw K.M. Pont MSc, Houten
 • Mevrouw L.M.C. Reesink MS, Rotterdam
 • De heer N. van der Wolf, Rotterdam