Norea logo

Nieuwe onderzoeksvraag: Impact van IT in de Financial Statement Audit (FSA)

Regelmatig ontvangt de NOREA het verzoek om een onderzoeksvraag of enquête aan de RE-doelgroep te mogen voorleggen in verband met wetenschappelijk onderzoek of een afstudeerscriptie van de post-initiële IT-auditopleidingen.

Daarom stellen we deze web-pagina beschikbaar waarop actuele onderzoeksvragen kunnen worden uitgezet. Uiteraard zullen relevante onderzoeksbevindingen ook via deze pagina en/of 'de IT-Auditor' worden teruggekoppeld. Scripties of afstudeerreferaten van de IT-auditing opleidingen zijn vaak ook toegankelijk:
- van de Vrije Universiteit Amsterdam, via de VUrORE-website 
- sommige scripties van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESAA) via Auditing.nl  
Voor het plaatsen van onderzoeksvragen kunt u contact opnemen met het NOREA-bureau. De NOREA aanvaardt evenwel geen vaktechnische verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de vraagstelling of de conclusie(s) naar aanleiding van de onderzoeksvragen.

Impact van IT in de Financial Statement Audit (FSA)

De rol van IT is hedendaags niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Organisaties investeren voortdurend meer in technologieën die een bijdrage leveren aan de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen. Simultaan hebben deze ontwikkelingen een directe impact op de complexiteit van organisaties en de mate van controle die organisaties (en externe toezichthouders) hebben op de bedrijfsprocessen.

Deze ontwikkelingen resulteren in nieuwe uitdagingen voor auditors in de Financial Statement Audit. Enerzijds hebben de gebruikte technologieën in organisaties een directe impact op de audit strategie (audit scope, benodigde IT kennis, etc.). Anderzijds bieden deze ontwikkelingen de mogelijkheid een organisatie vanuit een nieuwe invalshoek te auditen met behulp van tools die beschikbaar zijn (data analyse, continuous auditing, etc.).

Middels het invullen van deze vragenlijst helpt u bij het analyseren van de impact van IT in de huidige audit en welke impact dit zal hebben in de komende jaren. Wij proberen hiermee de volgende vraagstukken te beantwoorden:

  1. Wat is de impact van externe technologische ontwikkelingen op de audit (technologieën die door organisaties worden gebruikt)?
  2. Wat is de impact van audit tooling op de audit (technologieën die door auditors worden gebruikt)?

 Wij willen graag benadrukken dat het invullen van de vragenlijst volledig anoniem is. De antwoorden zullen alleen in het kader van dit onderzoek worden gebruikt en worden niet verder gedistribueerd. De vragenlijst is ook toegankelijk voor mobiele apparaten en neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.

Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw tijd en bijdrage,

Dino Razov,
Opleiding Executive Programme of Digital Auditing, Universiteit van Amsterdam