Norea logo

Nieuwe onderzoeksvraag: Onderzoek naar Smart Contracts

Regelmatig ontvangt de NOREA het verzoek om een onderzoeksvraag of enquête aan de RE-doelgroep te mogen voorleggen in verband met wetenschappelijk onderzoek of een afstudeerscriptie van de post-initiële IT-auditopleidingen.

Daarom stellen we deze web-pagina beschikbaar waarop actuele onderzoeksvragen kunnen worden uitgezet. Uiteraard zullen relevante onderzoeksbevindingen ook via deze pagina en/of 'de IT-Auditor' worden teruggekoppeld. Scripties of afstudeerreferaten van de IT-auditing opleidingen zijn vaak ook toegankelijk:
- van de Vrije Universiteit Amsterdam, via de VUrORE-website 
- sommige scripties van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESAA) via Auditing.nl  
Voor het plaatsen van onderzoeksvragen kunt u contact opnemen met het NOREA-bureau. De NOREA aanvaardt evenwel geen vaktechnische verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de vraagstelling of de conclusie(s) naar aanleiding van de onderzoeksvragen.

Onderzoek naar Smart Contracts
Blockchain is een fenomeen waar IT-audit professionals nog nauwelijks omheen kunnen tegenwoordig. Naast de bekende digitale valuta als Bitcoin, waarachter blockchain de drijvende innovatie is, wordt de blockchain vaak voorgedragen als oplossing voor verschillende toepassingen in de financiële omgeving, zoals betaalsystemen, effectenhandel, regulering en auditing, maar ook voor niet-financiële toepassingen zoals publieke registers, copyright en de vastlegging van de herkomst van zaken.

Smart contracts met betrekking tot bijvoorbeeld onze digitale identiteit, derivaten, hypotheken en eigendomsaktes worden reeds door partijen op blockchain platforms geïmplementeerd. Publieke blockchains als Ethereum maken het iedereen mogelijk deze technologische innovatie te implementeren. Grote partijen als Amazon, Google, Microsoft en IBM zijn bezig met het bouwen van blockchain platformen en bieden klanten ook de mogelijkheid om een blockchain platform te implementeren op hun cloud oplossingen. Ook overheden houden zich bezig met deze ontwikkeling.   

Welke rol is er nu voor IT-audit professionals weggelegd bij deze innovatie? Zorgt de overgang van traditionele modellen naar blockchain powered smart contracts voor meer of minder vraag naar IT-beheersing en controle? Zijn dit ontwikkelingen waar de IT-audit professional bij betrokken dient te worden, en zal hij/zij een rol dienen te spelen bij de implementatie, beheersing en controle van dergelijke platformen? Is er bij het gebruik van deze nieuwe technologieën nog wel een vraag naar de assurance die wij als beroepsgroep momenteel bieden?

Met het invullen van deze vragenlijst helpt u mij een beeld te krijgen van de verwachting en de mening van de beroepsgroep van IT-audit professionals met betrekking tot blockchain-powered smart contracts. Het invullen van de survey neemt 10-15 minuten in beslag. Anders dan contactgegevens die u kunt verstrekken (opt-in) indien u kans wilt maken op één van de examplaren van het boek The Phoenix Project, van Gene Kim, worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en er zal betrouwbaar om worden gegaan met uw data.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Casper van de Kamp,
Opleiding IT-Audit Compliance & Advisory, Vrije Universiteit.