Norea logo

NOREA-Poll: eerste resultaten in de publiciteit en kamervragen n.a.v. artikel in FD

In het FD van maandag 23 april 2018 zijn de resultaten gepubliceerd van de ‘poll’ over cybersecurity die vorige week is gehouden onder NOREA-leden: “NOREA zette in samenspraak met Het Financieele Dagblad een enquête uit onder de 1700 leden van de beroepsvereniging. Van de 212 respondenten oordeelt 76% dat er inmiddels voldoende of zelfs veel urgentie voor het onderwerp cyberveiligheid is. Maar 62% constateert ook dat het investeringsniveau doorgaans te laag is”. Dergelijke polls zullen in de toekomst vaker door NOREA worden gehouden over relevante actuele thema’s, waarmee we de expertise van IT-auditors (RE’s) in de publiciteit willen onderstrepen. Een hoge respons van de leden is daarvoor een belangrijke succesfactor. Op 25 april zijn kamervragen gesteld n.a.v. deze publicatie in het FD.

Resultaten Internet Poll Cybersecurity
Hierbij de resultaten van de Internetpoll Cybersecurity onder onze leden van 13 t/m 18 april 2018. Het aantal reacties/respondenten (N)=212, dus voldoende om als een representatieve steekproef van het totale ledenbestand te kunnen worden aangemerkt.

 Merkt u als IT-auditor voldoende urgentie bij de Raden van Bestuur (RvB’s) rond het onderwerp cybersecurity?

 • Veel urgentie               12%
 • Voldoende urgentie     64%
 • Geen urgentie             24%

 Investeren bedrijven over het algemeen voldoende in cybersecurity?

 • Meer dan voldoende     1%
 • Voldoende                   37%
 • Onvoldoende              62%

 Moet de overheid een prominente rol spelen om cyberawareness bij particulieren en bedrijven te vergroten

 • Ja                               75%
 • Nee                            17%
 • Geen mening               8%

 Wat is volgens u de grootste bedreiging ten aanzien van cyberdreiging? (open vraag)

Vaker genoemd: Onwetendheid, onderschatting, zelfoverschatting, (te) weinig of onvoldoende awareness/bewustzijn, onervarenheid, menselijke factor en/of ontwrichting van de samenleving.


Resultaten Internet Poll NOREA: RE’s en impact van Blockchain
NOREA heeft van 12 maart tot 12 april jl. een eerste poll uitgevoerd onder de leden. De resultaten zullen door de Kennisgroep Keteninformatiemanagement nader worden geanalyseerd en eventueel gebruikt voor communicatiedoelstellingen.

De meerderheid van de IT-auditors verwachten een grote impact van de blockchain op transactiesystemen waarbij de impact op betaal- en inkoopsystemen het grootst zal zijn. Dit zal op  een  termijn van 3 jaar (48%) tot 5 jaar (25%) plaatsvinden. Het grootste deel van de respondenten weet nog niet of dit een positieve of negatieve impact op de privacy heeft.

De IT-auditors verwachten nog wel relevant te kunnen blijven in relatie tot de blockchain en de meerderheid denkt dat dit ook het geval is voor accountants, maar wel in mindere mate dan de RE’s.

Gaat blockchain transactiesystemen vervangen?

 • Ja 59%
 • Nee 23%
 • Geen mening/weet niet 18%

Op welke transactiesystemen heeft blockchain het eerste impact?

 • Betalingen 47%
 • Inkoop 37%
 • Verkoop 8%
 • Productie 5%
 • HRM 2%

Binnen welke termijn zal dat gebeuren?

 • 2 jaar 21%
 • 3 jaar 48%
 • 5 jaar 25%
 • Langer 5%

Gaat dat tot meer (of minder) privacy leiden?

 • Weet niet 48%
 • Meer 27%
 • Minder 24%

Is er dan nog relevantie voor de IT-auditor (RE), en is het dan nog controleerbaar?

 • Ja 92%
 • Weet niet 5%
 • Nee 3%

Is er dan nog relevantie voor de accountant (RA), en is het dan nog controleerbaar?

 • Ja 63%
 • weet niet 21%
 • Nee 6%